I denne artikel er brugt ordene orange og tortie. Når orange bruges dækker det over farverne rød og creme (og abrikos) og tortie dækker over rød og creme (og abrikos) med en af standardfarverne med og uden tabbymønstret. 

[X] er det kvindelige kønskromosome, [Xo] det kvindelige kønskromosome som bærer anlægget for orange og [Y] det mandlige kønskromosome. 

  

 

•at det er kønsbundet.
•at det er epistatisk overfor sort, chokolade, cinnamon og agouti.
•at det er hypostatisk overfor tabbymønstret.

 

  

Agouti: Forårsager farvede bånd på de enkelte hår. Giver grundfarven i tabbymønstrene, som står som ensfarvede områder på den agouti grund.
Embryo:. Fostret i dets tidligste udvikling
Epistatisk: I stand til at maskere en egenskab
Fænotypisk: Hvordan katten ser ud. Fæno betyder gøre sig synlig.
Hemizygot: Bærer kun et anlæg. Hemi- betyder halvsidig.
Heterozygot: Bærer to forskellige anlæg. Hetero- betyder forskellig. Heterozygot orange [Xo X] . En heterozygot kan bære på et skjult anlæg - (dog ikke det orange gen).
Homozygot: Bærer to ens anlæg. Homo- betyder ens. F.eks. Homozygot orange [XoX ].
Hypostatisk: Undertrykt egenskab, der ikke kommer til udtryk.
Inhibitor: Silvergenet. Inhibitor betyder hæmmende/ undertrykkende Hæmmer farvningen af de enkelte hår, og den gule farve i agouti.
Melanin: Farvestof der findes i huden og i de enkelte hår. Der findes flere forskellige melaniner f.eks phaomelanin og eumelanin.
Pigment: De forskellige farvestoffer, samlet i små korn. Giver farve til de enkelte hår.