Orientalske Agouti katte. 
Shadede oreintalere 
Effekten af "wideband" genet  [WbWb]. 

John S. Harrison.
0044 1492 680428
Garnedd Ucha
Dolwen
Nr. Abergele
Clwyd
LL22 8PA
UK
oversat af Ole Amstrup 

I en tidligere artikel om Orientalske agoutikatte beskrev jeg de forskellige tabbyvarianter med særlig henblik på kravene ifølge GCCF standarderne.  Der er imidlertid en anden gruppe agouti katte, nemlig de Shadede.   For nogle år siden godkendte vi GCCF både den Orientalske Shadede (GCCF opdrætnsnr. 43) og de Tippede Orientalere (GCCF opdrætsnr. 46).   Standarden var imidlertid noget forvirrende og det blev klart for de få af os som rent faktisk er involveret i disse farver, at det ville blive overordentligt vanskeligt at skelne mellem dem  -- simpelt hen på grund af den korte længde af de enkelte dækhår.   Som konsekvens heraf lavede vi et udkast til en ny standard som skulle dække både de Shadede og de Tippede varianter, og fremsendte det reviderede forslag til GCCF.   På bestyrelsesmødet den 24.2.1993 godkendte GCCF sammensmeltningen af de to varianter og den reviderede standard, med øjeblikkelig effekt, således at det var Breed 43,  ORIENTAL SHADED. 
 

ORIENTAL SHADED - Breed Nos 43 - 43ys (Preliminary) 

 Eye Colour:  Green, except in Red, Cream and Tortie Shaded where it may be any shade of copper to green, with green prefered.   No flecks of contrasting colour. 

 Patthern:  The oriental shaded is an agouti cat in wich the dark colour is restricthed to the ends of the hairs.  This darke portion of the hair may vary from tipping to medium/heavy shading but should not exthend to more thand half the hairlength in adults.   The tabby patthern, which may be Ticked, Spotthed, Mackerel or Classic, may show show clearly on the surface of the coat in kitthens but should become less destinct as the lighther under/colour exthends up the hair with maturity.   The more heavely shaded adults may still show some superficial broken tabby patthern especially on the back and sides.  This patthern may be more noticeable in the standard varieties than in the silver varieties.   Cats with the classic patthern may appaer darker because the pattern area is greather.  The head, legs and tail may show tabby markings of varying clearty depending on the degree of shading. 

 Coat Colour:  Shaded or tipped with any colour accepded in Oriental Shorthairs.  The shading should be the same colour as the patthern area of the equivalent colour of Oriental Tabby.  In silver colours the shading may be reduced in inthensity.  The undercolour should be free from ticking.  In Standard colours it should be pale warm toffee coloured in Black, Chocolathe and Cinnamon Shaded, cream in Red Shaded, cool toned beige in Blue, Lilac and Caramel Shaded, pale mushroom in Fawn Shaded and near whithe in Creme Shaded.  In Silver colours the under/colour should be as pale a silver as possible.   Tarnishing i.e. discolouration of the silver is undesirable. 

 Nose lether, Eye Rims, Paw Pads: As in the equivalent colour of Oriental Tabby. 

 Scale of points for Oriental Non/Selfs other tha Tabbies:  se below 

 Withold Certicificathes or First Prizez in Kitthen Open Classes for: 
 1. Clear dense tabby markings in the body in adults. 
 2. Whithe areas of fur exthending to the throat or muzzle in standard colours only. 
 3. General Oriental withholding faults. 
 

De Orientalske shadede har eksisteret i Storbritannien i omkring 20 år, men kun et fåtal af opdrættere har haft mere end en forbigående interessere i dette opdræt.   I dag er der flere opdrættere som er ivrige efter at udvikle denne farvegruppe til sit bedste.  Genet som giver disse varianter er [.Wb]  Det blev sandsynligvis introduceret i denne avlsgruppe samtidig med silvergenet [I] gennem parringen mellem den Chokolademaskede siameser Marisarni Dandino og den langhårede Chinchilla Marisarni Retara.  Efter denne parring blev der født Scintasilva Sue som kom til at spille en afgørende rolle i Pat Turners Scintilla opdræt og i Orientaleropdrættet som helhed. 
Jeg husker tydeligt et besøg hos Pat sidst på sommeren 1976, hvor jeg så Scintilla Serene Sunset, en Tortie Shaded Silver efter Scintasilva Sue.  Hun var en yderst attraktiv kat, og på den tid var hun utrolig usædvanlig! 

Var silvergenet blevet introduceret fra en anden kilde, f.eks. Britisk Silver Tabby ville vi formodentlig i dag have haft et langt bedre Silver tabbymønster, men ville ikke have haft muligheden for at opdrætte de Shadede varianter.   Scintasilva Sues's Chinchilla mor, gav ikke blot datteren silvergenet [I], men også Wideband [Wb].   Hvis dette ikke havde været tilfældet, ville Orientaleropdrættet have set meget anderledes ud! 

Det gen som man foreløbigt kalder "Wide band" og betegnet med [Wb] menes at være det gen som ændrer Silver tabby [A -  T -  I - ]  til Shaded Silver, Silver Tippede / Chinchilla [ A -  T -  I -  Wb - ]. 
Effekten af dette gen er, at det kraftigt forstørrer bredden af de tickede bånd på de enkelte hår og kraftigt opbryder og forstyrrer tabbymønstret.   Det er naturligvis ikke nødvendigt at gøre opmærksom på, at inden for Shadede katte er dette hvad man ønsker og som resulterer i det korrekte udseende.  Hos Chintillaerne er denne virkning bragt til den yderste grænse, og dagens Chinchillaer fremtræder som næsten totalt hvid kat. 

I mange år blev den langhårede Chinchilla betragtet  [ A -  T -  I -  Wb - ] som en selvstændig varietet, og det tog flere år før det blev almindeligt anerkendt, at der var en standard eller ikke silver variation af Chinchillaerne.   I dag anerkender vi alle den Golden Shell Langhår  [ A -  T -  Wb - ].   Indenfor orientaleropdrættet har det blot taget noget længere tid og specielt for dommere, at acceptere begrebet "en standard shaded" eller "non-silver shaded".   Vi har også mulighed for at opdrætte Golden orientalere i alle anerkendte farver!   Uheldigvis er det sådan, på grund af orientalerens korte pelslængde, at opdrættere og dommere ikke genkender dem når de ser dem! 

De "standard shadede" ligner bemærkelsesværdigt meget en dårlig tabbymønstret kat, kun med den forskel, at de har mere farve ved hårrødderne end den normale tabby.   Selvom tabbymønstret kan have en fuldt genkendelig form, vil det være mere udflydende og knapt så klart afgrænset som foreskrevet for en almindelig Tabby, OG det vil ikke være gennemfarvet til roden - farven vil strække sig ned i den nederste halvdel af håret.   Uheldigvis kan disse katte minde om en Ticked Tabby med kraftige "Ghost markings"!  Det ER muligt at skelne dem fra "Standard Tabbies" og opdrættere burde se nærmere efter i deres tabbylinier.   Hvis ovennævnte ser ud til at passe, skulle de måske undersøge muligheden for at de er i besiddelse af det eksklusive eller lumske (alt efter en standpunkt) "Wide band gen" i deres linier! 

Det er selvfølgelig vigtig at opdrættere, udstillere og dommere ikke bare kritikløst hopper på det synspunkt, at alle Tabbies med et dårligt defineret mønster, agouti hår i mønstret og et dårligt defineret mønster i virkeligheden er Shadede.   Mange Tabbykatte har naturligvis ganske almindelige fejl i tabbymønstret.   Men hvis visse linier bliver ved med at producere slørede mønstre OG stamtavlen indeholder mulighed for det, kan man ikke udelukke at "Wide band genet" er til stede. 
 

Det ser ud til efter erfaringer med opdræt, at genet er delvist dominerende, og at som følge deraf er der en enorm variation mellem den homozygote [.Wb.Wb]  og den heterozygote [.Wb.wb] kat.   Den perfekte Shadede kat er den homozygote [.Wb.Wb] , som vil have minimale eller allerhelst ingen tabbymarkeringer på nogen del af kroppen, undtagen lige måske i ansigtet.   En sådan perfekt shaded kat kan naturligvis ikke fremkomme uden lang tids arbejde og selvfølgelig vil de første heterozygote katte [.Wb.wb]  vise et dårligt tabbymønster på kroppen, og for at gøre det endnu mere forvirrende vil det også være et genkendeligt mønster.   Uheldigvis vil der, med mindre opdrættere og dommere er meget strenge i deres vurdering af kattene, være mange katte der kunne vurderes som almindelige Tabbykatte.   Det sker klart nok mange gange og en stor procentdel af de Silver Tabby katte der ses på udstillinger er i virkeligheden Shaded Silver.... at de så bliver udstillet og vinder som plettede orientalere viser med al ønskelig tydelighed, at mange opdrættere og dommere ikke genkender dem!   Mens det er sandt indenfor silvervarianterne, er det ligeså sandt for non-silver eller Standard farverne at der er mere end en eller to Tabby CHAMPIONS rundt omkring, som rent faktisk er "Standard Shadede" i den uudviklede form!  At sådanne katte vinder på udstillingerne som almindelige tabbykatte er kun med til at cementere myten og gør de to eller tre dommere der genkender de shadede for hvad de er, upopulære.! 

Den højt udviklede og perfektionerede type Shadede - både standard og silver vil kun fremkomme efter selektiv avl med katte som besidder "Wide band genet".   Det er øjensynlig sådan, at en rigtig Shaded vil have genotypen  [.Wb.Wb] altså være homozygot, og at det er mellemstadiet eller den heterozygote [.Wb.wb]  som fører til al forvirringen. 

Jeg har dømt de fleste Orientalske Shadede som har været udstillet på GCCF's udstillinger og selvom jeg har dømt to eller tre med en excellent pelsfarve, tror jeg ikke jeg endnu har set en homozygot.   Selv når vi har opnået den homozygote kat er der stadig en lang vej at gå endnu før vi har den ønskede frihed for tabbymarkeringerne.   Den nye standard tillader graden af shading at variere fra den letteste tipning ned til farvning af halvdelen af håret.   Det giver opdrætterne muligheden for at opdrætte shadede katte med netop den grad af shading som de ønsker.   Jeg må indrømme, at mit mål er de lyseste tippede. 

Selvfølgelig er dette gen ikke kun forbeholdt de agouti katte, så de non-agouti eller ensfarvede er også i besiddelse af dette gen.   Der er sandsynligt, at dette gen er årsagen til nogle af de dårligt gennemfarvede pelsfarver vi ser i nogle linier.  Som konsekvens heraf bør opdrættere være meget opmærksomme på gennemfarvningen af pelsen hos de ensfarvede hankatte, de overvejer at bruge til parring med Tabby hunkatte, specielt hvis de ønsker at opdrætte tabbykatte og ikke shadede.   Uheldigvis tror jeg, at Wide band genet er almindeligt forekommende inden for orientalergruppen, og efterhånden spørger jeg mig selv, om ikke vi er ved at miste de rigtige tabbykatte.  - desværre er jeg ikke alene om at mene dette. 

Det vigtigste er, at opdrættere er opmærksomme på eksistensen af Wide band genet, og måske endnu vigtigere, at man accepterer eksistensen eller fraværet af et sådant gen i ens egne katte.   På dette stade i udviklingen af shadede, er det vigtigt, at de linier der er i besiddelse af dette gen bliver adskilt fra de katte som ikke bærer det. Tilstedeværelsen af et sådant gen er tæt på at være en katastrofe for de opdrættere, som ønsker at opdrætte almindelige tabbykatte, og genet fører til at der bliver opdrætte mange killinger, som i større eller mindre grad viser effekten af dette gen.   Det er tydeligt for de af os som var involveret i opdrættet af tabbykatte før introduktionen af Wide Band genet, at selvom der blev opdrættet et pænt antal katte med fejl i tabbymønstret, så vi ikke Tabbykatte med utydelige pletter, som kunne minde om shadede. 

Enhver opdrætter som ønsker at opdrætte tabbykatte må være ekstra opmærksom ved udvælgelsen af avlsmateriale, og må vælge skånselsløst med hensyn til gennemfarvning og renhed af tabbymønstret.  Opdrættere der ønsker at opdrætte shadede katte må foretage en aktiv udvælgelse som fravælger et synligt tabbymønster, og for dybde og renhed i grundfarven.   Man kan overse det faktum, at katte med den heterozygote form [.Wb.wb] vil have et genkendeligt tabbymønster på overfladen af pelsen.   Den homozygote form [.Wb.Wb] vil vise langt mindre mønster. 

Shadede killinger med genotype for spottet [A - T -.Wb.-] og for klassisk tabby [A -  tb.tb Wb --] vil når de bliver født vise kraftige markeringer af tabbymønstret, og let kunne forveksles med en normal tabby.   Når de bliver omkring 12 uger vil mønstret vise tydelige tendenser til at bryde op og fortsætter med at forsvinde indtil de bliver voksne.   I mange tilfælde vil tabbymønstret være let genkendeligt, men ikke være klart defineret, have mange tickede hår i de mønstrede områder og have meget lyse rødder.  Mange eksemplarer er blevet beskrevet som katte med et mørkt agouti mønster på en lysere agouti grund.   Shadede orientalere baseret på et ticktabby mønster kan bidrage endnu mere til forvirringen!!   Uheldigvis vil Shadet baseret på ticktabby mønster [.A -  Ta.-  Wb.- ] ligne en normal tick tabby  [.A -  Ta.-  wb wb ]  ------  faktisk vil den i nogen tilfælde se ud som en normal tick tabby med en ekseptionel god kropsfarve!    For øjeblikket har jeg tre killinger efter en tick tabby hankat  [.A A  Ta. tb  - wb ] og en shadet hunkat [.A A  T tb  Wb wb ] som har en fantastisk god pelsfarve på kroppen !!!! her, hvor de er 5 måneder gamle, er jeg stadig ikke sikker på om de er shadede, og deres kuldsøskende, en shadet baseret på en klassisk [.A -   tb   tb  Wb - ] og en shadet baseret på en plettet [.A -  T tb  Wb -  ] er for lang tid siden blevet bestemt til at være shadede og har forladt hjemmet. 

Der er i UK fornyet interesse omkring de Shadede Orientalere, og de har en “Preliminary Recognition” i GCCF, og de kan derfor udstilles og bedømmes i forhold til standarden og tildeles “Merit”.  Jeg tror ikke det varer længe før dette opdræt stiger til det næste stade i godkendelsen som er “Provisional Recognition”, hvor de vil være programsat på alle udstillinger og kan blive bedømt i forhold til andre katte og ikke kun i forhold til standarden. 

Orientalske Shadede vil uden tvivl blive en farvevariant (i alle de mulige farver) af stor skønhed og tiltrække mange beundrer   --- selv de der føler, at vi bare “tumler rundt” med etablerede farvevarianter. 

John S. Harrison. 
0044 1492 680428 
Garnedd Ucha 
Dolwen 
Nr. Abergele 
Clwyd 
LL22 8PA 
UK 
 
 

For et stykke tid siden oversatte jeg en artikel skrevet af den engelske dommer John Harrison som omhandlede tabbyvarianterne af orientalsk korthår.   Efterfølgende har jeg fårt fortsættelsen, som også omhandler orientalske tabbykatte, nemlig de shadede varianter.   Disse varianter arbejdes der ikke med inden for FIF’e, men da der er almindelig forbindelse mellem Britiske katte og f.eks. danske via importer fra England, må artiklen også have interesse for danske orientaleropdrættere. 

Ole Amstrup