Orientalske Agouti katte. 
Tabby orientalere 
En gennemgang af de forskellige tabbymøstre. 

John S. Harrison.
0044 1492 680428
Garnedd Ucha
Dolwen
Nr. Abergele
Clwyd
L22 8PA
UK
oversat af Ole Amstrup 
 

Orientalske korthår forekommer i to grupper "The Selfs" (de ensfarvede sorte, havanna'er blå  osv . )  og  "The   non-Selfs "som inkluderer Smoke, Tortie og de mønstrede (eller agouti). Agouti varieteterne kan igen underinddeles i to grupper - de med TABBY MØNSTER og de med "WlDE   BAND". 
Den  første  gruppe omfatter både Standard- og Silvertabbies, og den sidste gruppe de Shadede/Tippede i både Standard- og Silver farver (denne artikel omfatter tabby varianterne, senere har John Harrison lovet at sende en om det  han  kalder  "Wide   Band" . Overs. bem.) 
 

Agoutigenet [A) producerer bånd eller ticking på de enkelte hår, så de til forskel fra de non-agouti [aa) eller de ensfarvede katte, hvor de enkelte hår har samme farve fra roden til spidsen af    håret. En agouti kat har hårene inddelt i bånd i længderetningen.    Agouti hår ses også på kaniner og andre mindre pattedyr.   Men  på katten har agouti-   genet ikke lige stor   indflydelse på alle områder af pelsen, og nogle områder forbliver ensfarvede uden ticking - og det er dette der frembringer Tabby markeringerne eller Tabby   mønstret. Det virker som om der er en betydelig forvirring blandt nogle opdrættere og udstillere, og det er derfor vigtigt at påpege, at de ensfarvede områder som danner mønstret IKKE på nogen møde må indeholde tickede hår.   Områderne mellem mønsteret SKAL være tickede, og betegnes som grundfarven. 
 

Der findes FIRE tabbymønstre: 
 

Ticket Tabby  [TaTa] 
Spottet Tabby  [TT]
Tigret Tabby [TT]
Klassisk Tabby [TbTb]

 
Alle 4 er anerkendt inden for Orientalsk Korthår.   Mønstrene er nævnt i den orden, de dominerer over hinanden.   Derfor kan en Ticket Tabby" bære" spottet,  tigret  eller kassisk.  En Spottet kan kun bære tigret eller klassisk, og en Klassisk kan ikke bære nogen anden form for Tabbymønster. 
Om Spottet og Tigret eksisterer som separate gener er uklart.   Der synes at være overvejende sandsynlighed for, at de er to variationer af den samme form.   Selv i dag det en almindelig opfattelse blandt opdrættere og udstillere af "British Shorthair", at Spottede ikke er tabby, og mange Abyssiner opdrættere betragter heller ikke Abyssinierne som tabby!!   Alle er dog enige om, at en Klassisk mønstret er tabby! 
 

Den Tickede Tabby 
[opdrætsnr. 45) (FlF'e ORI- 
25) 

Den Tickede Tabby har endnu ikke opnået fuld Champion-status, og er en af vore nyeste varieteter.  Genet som producerer mønstret er det samme som producerer mønstret indenfor Abyssiner kattene, og det er sandsynligt, at genet er blevet indført til Orientalerne fra Aby-kattene.   Alle Britiske tick-tabbier kan spore deres forfædre tilbage til et fælles udgangspunkt med Cinnamon'erne, nemlig Abyssinierne.    Hele kroppen er dækket af tickede eller agouti hår, og tabby striberne forekommer kun  hovedet, på benene og halen.     Pelsen på kroppen er ægte agouti, og består udelukkende af ens hår med bånd.  Den ideelle kat skal have to eller tre bånd af både grundfarven og mønsterfarven på hver hår, men i virkelighedens verden er en jævn ensartet farve af større betydning med orientalerens meget korte pels. 

Standarden for dette mønster kræver at halen "....show distinct tabby striping" ("   .skal vise tydelige tabby striber"), og kræver netop ikke  "   a  ringed  tai 1 "   ( " ringe på halen"), som det ellers kræves af de andre tabbyvarianter.-   Standarden forstår karakteren af det tickede gen, og accepterer at en fuldt ringet hale ikke er et realistisk krav til en Ticked Tabby, og den accepterer også, at "halsringen", som der skal være mindst en af, må være brudt, eller sagt med andre ord, at den ikke når helt sammen på brystet. 

Den Tickede Tabby er også en særlig varietet på den måde, at den har to former afhængig af genotype.  Da det Tickede gen [Ta] kun er delvist dominerende overfor de andre alleler i serien, har de heterozygote former [TaT] og [Tatb) en kraftigere markering i hoved, på ben og på hale, end den homozygote form  [TaTa), som har en  bemærkelsesværdig mangel på bånd/striber på lemmerne, og har en krop med  meget jævn ticking.  Abyssineropdrættere har gennem mange år selekteret efter den hmozygote form og katte som viser NOGEN form for striber bliver straffet hårdt.   De eneste rester af tabbystriber som endnu findes på Abyssinere er en ensfarvet halespids, mørkt hår på bagsiden af benene og "eye.liner" - en delvis eller brudt halsring er også tilladt.    I Orientaleropdrættet er det derimod sådan, at den heterozygote forms delvise tabbymønster er det ønskelige, og derfor kræver standarden, bånd på benene, hale markeringer, halsring og ansigtsstriber. 

Netop på grund af dette, anbefales det normalt ikke at parre Tick til Tick.  Nogle af killingerne fra en sådan parring vil netop være homozygote, og vil derfor ikke svare til standarden, og lige meget hvor godt de typemæssigt ser ud, bør de ikke vinde på udstillinger.  Men når det er blevet nævnt, bør man også gøre opmærksom på, at netop disse katte vil være en enorm fordel for opdrættere af Tick Tabbies, da ALT deres afkom vil være Ticked.  Når man opdrætter Tick Tabbies vil den mest værdifulde kat af alle være den homozygote [AATaTa) med hensyn til både AGOUTI og TICKED - - - en sådan kat vil producere 100% Tick Tabby killinger lige meget med hvem den bliver parret!  Det er dog kun ganske få parringer Tick til Tick der er blevet foretaget, og mange opdrættere har svært ved at forstå, at nogle katte (i dette tilfælde de homozygote [TaTa]) IKKE er showkatte! 

Ved fødslen er en god Tick Tabby næsten ensfarvet, med kun få synlige striber i ansigtet og på halen.  Når killingerne udvikler sig, begynder tickningen at vise sig, og ved tre måneders alderen er de miniature Tick Tabbies med ticking overalt på kroppen.  Andre  "tickede"    killinger bliver født som mønstrede eller plettede killinger, og markeringerne blegner som killingen vokser til.     I de fleste tilfælde forsvinder disse kropsmarkeringer ikke fuldstændigt, ikke engang som voksne, hvor de stadig kan ses som spøgelses-markeringer. Spørgsmålet er om disse ikke kun  er  "pseudo-tickede" ,    og  i virkeligheden er "standard shadede"   og  IKKE Tick  Tabbies .    Gennem en konversation for nylig med en amerikansk opdrætter, kan jeg forstå, at de  fleste  af  deres  "Tick Tabbies" helt bestemt er-   " standard   shadede " ! ! 
Desværre er det sådan, at selvom Tick Tabby opdrættet gennemgående har en høj kvalitet, findes der kun få opdrættere, og antallet af de Tickede er forholdsvis lavt.    Varieteten har netop for nylig opnået  "Provisional   Status" .    I de sidste 5 til 6 år har Tick Tabbies udviklet sig godt og flere fornemme eksemplarer har været udstillet, excellente ikke bare i pelsmønstret, men også i type. 
 
 

DEN PLETTEDE ORIENTALER 
[opdrætsnr. 38)   (FlF'e ORI-?? 24) 

Den Plettede orientaler er i sin bedste form en enestøende smuk kat.  Pelsmønstret skal bestå af gennemfarvede pletter på en agouti baggrund.    Pletterne kan variere i størrelse, men idealet er helt runde pletter - aflange pletter som ligner opbrudte striber er ikke acceptable. Ryglinien skal være brudt op i pletter, og en ubrudt ryglinie på et voksent dyr bør dømmes hårdt.  På mange spottede katte ses tre rækker langs med rygraden.  Hovedparten af de plettede har bånd på benene, men af og til ses der eksemplarer, som også har plettede ben.  Begge del erselvfølgelig accepterede. 
Markeringerne på benene bør strække så langt ned mod fødderne som muligt.  Halen skal have en ensfarvet spids, og bør have ensfarvede ringe i hele dens længde. 

Det plettede mønster skal stå i skarp kontrast til grundfarven, og pletterne burde være gennemfarvede helt til roden, og hverken være lysere ved roden, eller indeholde tickede hår.  Mange af de spottede katte har i dag en stor og uacceptabel del ticking i de MøNSTREDE områder, og det reducerer selvfølgelig kontrasten mellem grundfarven (som selvfølgelig ER ticket).   Mønstret skal være umiddelbart synligt - hvis man bliver nødt til at lede efter pletterne er mønstret IKKE KORREKT!   Alle dele af mønstret skal passe til hinanden, og pletterne på kroppen bør matche til halespidsen.  Desværre er der mange, der er villig til at acceptere mindre end det bedste, så inden for de sidste par år har mange katte med dårligt pelsmønster vundet.    For mange mennesker har været forblændet af typen, og overset et dårligt mønster, med det resultat at mange af dagens vindere har fejl i pelsmønstret, og langt fra opfylder standarden. 
 

TIGERSTRIBET ORIENTALER 
[Opdrætsnr. 41]  (FlF'e ORI-?? 
23) 

Der eksisterer naturligvis vilde og domesticerede katte med Tigerstriber, men de katte jeg har set  har ALTID haft hvide poter og hvid plet på brystet sammen med.  Der erkraftige spekulationer om den SPOTTEDE TABBY og TIGREDE TABBY ikke i virkeligheden er to forskellige udtryk for det  samme mønster.  Med andre ord er en SPOTTED TABBY en Tigret med opbrudte striber og/eller en TIGRET TABBY en Spottet med tætte sammenbundne pletter?     Vi har vel alle set den  Tabbykat med meget aflange pletter og opbrudte bånd som man drillende kalder en " Spackerel" ! ! . 

Standarden for den TIGREDE TABBY kræver tætte ubrudte linier, som løber lodret ned ad kroppen fra ryglinien, og kræver at "these lines should be as narrow and numerous as possible" - (disse linier skal være så tætte og talrige som muligt).  Alle de såkaldte Tigerstribede tabbykatte jeg har håndteret, har ikke været andet end Spottede Tabbies med aflange forbundne pletter - som dog har dannet bånd på kroppen.  Den eneste undtagelse var en fire måneder gammel killing som havde tætte ubrudte striber som løb ned af kroppen i rette vinkler fra ryglinien.  Denne killing har ikke været udstillet siden, og jeg tænker ofte på om striberne med tiden er brudt op, og har dannet aflange pletter .... de fleste af  os har opdrættet Spottede katte, som mens de var killinger, havde et ret sammenløbende  mønster. 

Den Tigerstribede tabby er kun godkendt på "Prelimenary level" ,   og  jeg  kan  ikke  se nogen tegn på, at den Tigerstribede Tabby nogensinde vil avancere, og så vidt jeg ved er der ingen opdrættere inden for GCCF, som seriøst forsøger at opdrætte denne varietet. 
 

KLASSISK TABBY 
Opdrætsnr. 44 (FlF'e ORI-?? 22) 

Den Klassisk Tabby bliver ofte kaldet  den  "Marmorede   Tabby" eller Blot ched og er den lavest rangerende i dominantrækken indenfor Tabbygenet.  Den Klassisk Tabby er homozygot [TbTb), og vil derfor, når man parrer to Klassisk tabbies med hinanden udelukkende producere det Klassisk mønstrede.  Alle ensfarvede killinger vil være non-agouti Klassisk Tabby, og vil som små have et meget tydeligt spøgelsesmønster.   Næsten alle de Havana'er, jeg har opdrættet har været Klassisk Tabby.  Det er selvfølgelig også sådan, at enhver kat, hvor en af forældrene er Klassisk Tabby, vil bære det Klassiske mønster.    En bærer og en Klassisk tabby, vil producere 50% Klassisk tabby (selvom nogle af disse kan være non-agouti).    Genet for det Klassiske mønster[Tb], har eksisteret i huskattebestanden fra de tidligste tider.  Det var dette mønster som katteopdrættere først  anerkendte  som  "TABBY" .   Det er muligvis fordi dette mønster findes i de almindelige huskatte, at dette mønster har fået begrænset opmærksomhed af orentaleropdrættere -- jeg husker en mulig køber omkring 1977/78 som bemærkede, at sådan en killing kunne hun jo få på en hvilken som helst gård.   Den omtalte killing var en virkelig dejlig ung Orientalsk Klassisk Tabby!!!  I dag er der en fornyet interesse for det Klassiske mønster, og de kan nu ses på de fleste udstillinger. 

Det  Klassiske Mønster er det mest varierende af tabbymønstrene, og er også det der  ser "voldsomst " ud.   Mønstret består af brede striber og hvirvler som dækker  mere end 50% af kroppen, og dermed er det den tabbyvariant med mindst agouti områder (grundfarve). 
Markeringerne i det Klassiske mønster er meget klare, og måske af den grund har forskellige dele af mønsteret fået navne.  På skuldrene er der en sommerfugleformet serie markeringer som bliver kaldet    "Sommerfuglen" ,    selvom  det  på en slank kattekrop som orientalerens aldrig bliver helt så veldefineret som på British Shorthair eller Perseren.  Ryglinien som løber fra sommerfuglen til halen, skal være bred og ubrudt, og på hver side af ryglinien løber en linie som drejer ned på flankerne.  Her skal der være  en  stor  solid  "Blotch" eller østers, som er omgivet af en ensfarvet bred ubrudt ring.  Områderne mellem markeringerne består af tickede hår, og mønstret må-  IKKE indeholde nogen tickede eller agouti hår.  Det er overordentligt vanskeligt at opdrætte Klassisk Tabby som er helt symetriske, men det må være målet. 

Mønstret i den Klassisk Tabby er utroligt variabelt, og selvom der bliver opdrættet mange killinger med et Klassisk mønster, er det kun gennem selektiv avl at killinger med det rigtige mønster vil blive født. 
Desværre er der sket det, at selv om de Klassisk Tabbies findes i så stort antal, at de snart kan opnå Championstatus, har langt de fleste en helt uacceptabel grad af tickede eller agouti hår i selve mønstret, og mange har i virkeligheden et mørkt agouti mønster på en lysere agouti baggrund -- DET ER HELT UACCEPTABELT. 
Skulle denne varietet opnå Championstatus før dette problem er overvundet, kan vi lige så godt, tror jeg, sige farvel til katte med det korrekte mønster. 
 

VEDRØRENDE  AI.l.E  MØNSTERFORMER 

Der er mange problemer som er fælles for alle Tabbyvarianterne uanset deres form, og derfor er det passende at behandle det i et fælles afsnit.  Før vi ser på mønstret skal man være helt klar på disse to ting: 
For det første: 
M?NSTRET (eller MARKERINGERNE) er de ensfarvede områder i pelsen, eller med andre ord pletterne, båndene, striberne & hvirvlerne (alt efter hvilken variant det drejer sig om).  MØNSTRET skal være ensfarvet og gennemfarvet til roden af hårene, OG have så lidt agouti hår som muligt - med andre ord må MØNSTRET ikke indeholde tickede hår, og det enkelte hår burde heller ikke være lysere ved roden. 

For det andet: 
GRUNDFARVEN er de områder som dannes af de agouti hår - det er de hår der er tickede eller har bånd.   Denne sammenhæng er vital for at forstå udseenet af hvilken som helst Tabby kat.  Hvis man ikke forstår hvilke områder af pelsen som skal være ensfarvede og hvilke der  skal være tickede, kan man ikke forvente at nogen kan se de finere nuancer af disse attraktive opdræt. 

Det er vigtigt at der er en skarp kontrast mellem mønstret og grundfarven, og dette kan kun opnås ved at mønstret er ensfarvet og fri for ticking.    HVIS der er tickning i de mønstrede områder blive tågede, kontrasten vil forsvinde og mønstret bliver uklart.  Tilstedeværelsen af agouti hår i mønstret reducerer også det klart definerede mønster og det bl iver  " smuds igt " .     I  GCCF ' s standard står der helt klart "There should be no speckling of agouti hair in the markings"    (Der må ikke være stænk af agouti hår i mønstret) og specificerer desuden "Lack of pattern contrast and clarity (except in Ticked Tabbies)" (Mangel på kontrast og klarhed i mønstret (undtagen hos Ticked Tabbies)) er en fejl, som dommere skal tilbageholde certifikater og "First   Prizes"   i killingeklasser for. 

FARVERNE hos de tabby oreintalere, er en væsentlig del af deres skønhed.  Hvis farven er dårlig delægges hele indtrykket, uanset hvor godt defineret og formet mønstret ellers måtte være.    Opdrættets standard for de Orientalske Tabbyvarianter definerer helt klart hvilke farver der forlanges. 

BRUN: Et tæt SORT mønster på en varmt tonet kobberagtig brun grund af agouti hår.  Ingen kold grålig tone tilladt i grundfarven.  Mønstret bør være sort til roden med god kontrast til grundfarven. 

BLd: Let mellemblåtmønster på en kold tonet beige grund af agouti hår.  Ingen varm ingefærfarve er tilladt i grundfarven.  Mønstret bør være blåt til roden og have så stor kontrast til grundfarven som muligt. 

CHOKOLADE:  Varmt gyldent chokoladebrunt mønster på en varmttonet bronzefarvet grund.  Ingen kold fawn tone i grundfarven eller næsten sort chokolade i mønstret.  Lys chokolade mønster foretrækkes.   Mønsteret bør være chokoladebrun til roden med god kontrast til grundfarven. 

CINNAMON:  Rigt varmt cinnamonbrunt mønster på en varm tone af brændt orange grund af agouti hår.  Mønstret bør være cinnamonbrunt til roden. 

LILLA:  Lilla mønster på en koldt tonet beige grund af agouti hår.   Ingen varm ingefærtone i grundfarven.  Mønstret bør være gennemfarvet til roden og være i så stor kontrast til grundfarven som muligt. 

FAWN:  Varmt tonet rosa champignonfarvet mønster på en varmt tonet bleg champignon farvet grund af agouti hår.  Mønstret bør være rosa champignonfarvet til roden. 

CARAMEL:  Koldt tonet blåligt fawn mønster på en koldttonet agouti grund af agouti hår.  Mønstret bør være blålig fawn til roden. 

RØD:  Varmt rádt mønster på en lys abrikosfarvet grund af agouti hår.      Ingen svagt farvede toner i mønstret eller grundfarven.  Mønstret bør være rødt til roden i god kontrast til grundfarven. 

CREME:  Klart cremefarvet mønster på en koldt tonet lysere creme grund.     Ingen varm ingefær tone i mønstret eller grundfarven.  Mønstret bør være cremefarvet til roden og være i så stor kontrast til grundfarven som muligt.    Den korrekte farve er utrolig vigtig, en klartfarvet Sortspottet Tabby er utrolig.   attraktiv, mens en dårligt gennemfarvet version af det sorte mønster på grålig grund bestemt ikke er det. 

En fejl som ofte ses, specielt blandt de Spottede orientalere er grå hårrødder i grundfarven, et problem som ses indenfor Abyssiniere og Somalier. 

En af de mærkelige ting ved tabbyvarianterne er en tendens til en reduktion af farvepigmentet på hagen og læberne, nogen gange ligefrem så bleg, at det ser hvidt ud..   Selvom Tabbyvarianterne er disponerede for bleg hage, bør man ved selektion arbejde for farve på disse områder og selektere de katte fra som viser hvidt på hals og kinder.    I alle tabbymønstrene bør benmønstret strække sig langt ned ad benene mod tæerne.  Det er værd at huske, at hos de Klassisk Tabby er  de bedre definerede end hos de Spottede og Tickede.  Opdrætsstandarden afspejler dette i standardenfor den Klassiske "Legs barred evenly with bracelets going down from the body to the toes"  (Benene stribet jævnt med ringe fra kroppen ned til tæerne), mens standarden for den Spottede kræver at benene er  ...barred and/or spotted."(stribede og/eller plettede), og Tick Tabby standarden kun nævner, at benene bør vise .destinct tabby marking.""(et tydeligt tabby mønster). 

Et halemønster kræves der også af alle Tabbyvarianterne, og det er interessant, at se hvordan haleringene varierer i hver varietet.  En fælles faktor er, at der indenfor alle mønstre skal være en ensfarvet halespids.  Den Klassisk tabby har brede irregulære haleringe i hele halens længde.  Ringene bør løbe sammen på undersiden af halen.  Den spottede har også ringet hale, selvom ringene er mere ens i bredde og afstand, og de skal også løbe sammen på undersiden af halen.    Den Tigrede (i det mindste i de vilde katte) har mange tætte ringe ligeligt fordelt langs med halen, og de skal selvfølgelig også løbe sammen .  Den Tick Tabby standard adskiller sig fra de andre mønstre ved simpelt hen at kræve "... destinct tabby stripings . "   (tydelige tabbystriber).  anerkendende dette tabbymønsters særlige karakter.  At finde en Tick Tabby med en fuldt ringet hale OG INGEN  markeringer p£ kroppen vil være noget af et mirakel!!  Det er vigtigt at huske, at Tick Tabbies har et minimum af mønster. 
Selvom standarden for de T¡ck Tabbies accepterer og anerkender, at Tick Tabbies ikke kan have en fuldt ringet 1-hale eller jævnt stribede ben helt ned til tæerne, er der desværre IKKE EN af Tabby standarderne som tillader en delvist farvet mørk halespids hos de røde og Cremefarvede.   Det ser ud til at  disse to farver er dømt til fiasko, fordi det er umuligt at opdrætter røde eller cremefarvede halespidser!   Nogle katte har en delvis ring i spidsen af halen, men 99 ud af 100 Røde og Creme Tabbies har en lysere halespids.  I de vildtlevende katte ser man af og til en kat med en ensfarvet halespids, MEN sædvanligvis kun på katte som også har hvide områder, hvilket gør en forskel.  Jeg mener personligt, at standarden burde ændres, da, det virker fuldstændig uretfærdigt at straffe en farve ved at forsøge at opnå en egenskab som genetisk set, møske er umulig at opnå. 
 

SILVERKATTENE 

Silver er forårsaget af et dominant gen [l) (kaldet melanin undertrykker) som forhindrer den fulde udvikling af pigmenteringen (farve) i de enkelte hår.  I modsætning til hvad nogle opdrættere mener, er genet dominant og kan ikke bæres skjult af hverken han eller hunkatten.  For at producere silver (eller smoke) killinger må en af forældrene være Silver eller Smoke.  I de non-agouti katte giver genet en hvid underpels (tydeligt forskellig fra en dårligt gennemfarvet pels) på en Smoke.  Hos en agouti kat er genet mere selektiv, og der ses en større effekt på de agouti hår end på hårene i mønstrene.  Mønsteret bliver faktisk lyst ved roden, som hos smokekattene, mens de agout¡ hår foruden at blive lyse ved roden også lysnes betydelig i de lysere bånd.   Dette giver en meget lys grundfarve, hvor agouti båndene er mindre end hos ikke-silver katte, og hårene består faktisk kun af få farvede bånd med næsten hvidt imellem. 
Silverversionerne af tabby-kattene er meget attraktive, og der er nogle forskelle man må huske, når der ses på pelsfarven hos Silvertabbies.   Mens mønstret skal opfylde farvebeskrivelsen i henhold til standarden, må man huske, at mønstret IKKE KAN være gennemfarvet til roden, men der vil være en tydeligt lysere del ved roden af håret.    Silverkattene mangler de standardfarvernes varme, og 
f.eks. skal man ikke forvente at finde Chokolade Silver, med en Havanas varmt chokolade pletter!  Selvom man kunne ønske det var muligt!!!   Melanin undertrykkeren reducerer farvemængden i mønstret/markeringerne. 
Grundfarven hos Silver er tydelig forskellig fra standardfarvede Tabbies i samme farve .  Grundfarven er tæt ved hvid, eller hvid med begrænset farvet tickning.  Jo mindre ticking jo lysere grundfarve og jo større kontrast.   De katte som har en større grad af ticking (eller flere bånd) har også mere farve i de mønstrede områder og har den ønskede kontrast.  Disse katte bliver jævnligt beskrevet som "mudrede"    eller  "tågede" . 
En meget almindelig fejl hos Silverkatte er, at de jævnligt er gullige, specielt i ansigtet og på benene.  Dette betegnes ofte  som  "tarnish"    (anløbethed) eller  at  de  er  "brassy" (messingfarvet), og klart mangler den strålende effekt, man ellers må forvente hos en Silver.      Denne  "tarnishing" forårsages af polygener som intensivere intensiteten i farven hos standard farvede tabbies, og bliver også kaldet "Rufism" (rufisme).    Hos Silverkatte må man selektere væk fra dette, og det giver en yderligere reduktion i"varmen"    i  de  enkelte  farver. 

Alle tabbyvarianter er disponerede for en lysning af farven i området ved hage og læber, og opdrættere opmærksomme på, at dette kan brede sig til overlæben og ned på halsen, hvor det så er en fejl.   Hos Silverkattene giver den reducerede pigmentproduktion en meget lys  eller helt hvid hals og kinder, dette er  IKKE en fejl. 

De Orientalske Tabbykatte i de anerkendte mønstre, og tilgængelige farver og i Silver varianter er et yderst attraktiv gruppe af de Orientalske Korthår. Opdrættet selektivt efter et intensiveret mønster og farve er de blandt de smukkeste dyr der findes.   I en dårlig udgave er de bare kedelige og sjuskede dyr.  det er op til ALLE opdrættere OG ALLE dommere at være opmærksomme på det korrekt mønster og den korrekte farve, og fremme opdræt og udstilling af de bedste Tabby katte.  Hvis man accepterer lige mønstre og farver der ikke opfylder standarden, vil det føre til, at disse varianter ødelægges. 
Et godt hoved og god kropstype gør ikke alene en god Orientalsk Tabby, ligesom en god farve og et godt mønster heller ikke alene gør en god orientaler.  --- EN TABBY  ORIENTALER SKAL HAVE BÅDE DEN KORREKT TYPE OG KORREKT FARVE OG MØNSTER.   Derfor er de Orientalske Tabbies blandt de mest vanskelige at opdrætte og de vanskeligste at dømme.  De er en udfordring for både opdrætter og dommere.