Køkkenhaven lige nu
The vegetabelegarden right now

Billeder fra 6. maj 2002.
Pictures from May 6th 2002.
Selvfølgelig dyrker vi også en del grøntsager selv.

Of course we grow a lot of vegetable 

To se a larger picture just click on the picture. 


Fortid

 

 

"Kartoffelmark"

"Potatoefield"


Vi har lånt et hjørne af naboens mark - her dyrker vi kartofler og kål.

We have borrowed a corner of the neighbours field - here we are growing potatoes and cabage